Slovník často používaných pojmov | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy
» Satelitná technika » Tipy pre Vás » Slovník často používaných pojmov

Slovník často používaných pojmov

ASTRA - najznámejšia družica

Azimut - je uhol nastavenia antény v horizontálnej rovine ( napr. Astra je nasmerovaná na juh v Strednej Európe).

CAM, CA modul - modul prístupu, alebo tzv. dekodér, ktorý sa vkladá do satelitného prijímača a spolu s dekódovacou kartou umožňujú príjem kódovaných programov.

Cryptoworks, Conax, Irdeto - názvy kódovacích systémov používaných pre príjem kódovaných programov zo satelitu.

Dekódovacia karta - karta, ktorá je potrebná na príjem kódovaných programov cez satelit. Poskytne ju satelitný operátor za jednorázový poplatok, resp. mesačné poplatky.

DISEqC motor - motor slúžiaci k natáčaniu paraboly tak, aby smerovala na žiadanú satelitnú pozíciu. Použitie motora umožňuje sledovanie programov z množstva družíc s použitím jednej paraboly.

DISEqC prepínač - komponent na satelitný príjem, ktorý umožňuje prepínanie medzi viacerými konvertormi.

DVB-C - digitálna televízia prostredníctvom káblovych rozvodov.

DVB-S - digitálna televízia  prostredníctvom satelitného vysielania.

DVB-T - digitálna televízia prostredníctvom pozemného vysielania.

Elevácia - označenie pre natočenie paraboly vo vertikálnej rovine. Uhol nastavenia antény je pri stredovej parabole kolmo k signálu.

FTA - skrátka pre nekódované, voľne vysielané programy.

HD - skrátka označujúca televízne vysielanie vo vysokom rozlíšení. Poskytuje viac detailov. Na sledovanie HD vysielania je nutné vlastniť TV prijímač alebo iné zobrazovacie zariadenie, ktoré takéto vysielanie podporuje - zvyčajne sa označujú skratkami HD ready alebo Full HD a taktiež je potrebný aj satelitný prijímač, ktorý toto vysielanie podporuje.

IPTV - digitálna televízia cez internetové pripojenie.

Konvertor (LNB) - komponent pre satelitný príjem, ktorý spracúva signál v ohnisku cez ožarovač a po jeho zosilnení sa medzifrekvenčný signál pomocou koaxiálneho kábla distribuje k vnútornej jednotke (satelitnému prijímaču).

Multiprepínač - slúži na prepínanie viacerých konvertorov a pri sledovaní vysielania na viacerých satelitných prijímačoch.

Parabola - anténa v tvare praboloidu, ktorá po nasmerovaní na družicu odráža prijatý signál do ohniska. Do ohniska paraboly sa pomocou držiaka mechanický umiestňuje konvertor. Je základným komponentom zostavy pre satelitný príjem.

Poloha antény - príjem parabolickej antény nesmie byť tienený žiadnou prekážkou, signál je degradovaný i pri tienení konármi stromov.

Prijímač - nazývaný aj satelitná jednotka, okrem spracovania obrazu a zvuku umožňuje celý rad ďalších funkcií - nahrávanie sledovaných programov, prehrávanie mp3 atď.

PVR - funkcia satelitného prijímača umožňujúca nahrávanie sledovaných programov na USB kľúč alebo pevný disk.

Set-top-box - dekóder umožňujúci spracovať digitálne vysielanie v systéme DVB-T. Zabezpečuje prevod signálu digitálneho terestriálneho vysielania do formátu spracovateľného televíznym prijímačom.

SD - skrátka označujúca televízne vysielanie v štandardnom rozlíšení. Je to bežný obraz v akom je v súčasnosti vysielaná väčšina programov - poskytuje menej detailov.