Preprava televízného signálu | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy
» Satelitná technika » Satelitná komunikácia » Preprava televízného signálu

Preprava televízného signálu

Typická komunikačná družica je vybavená desiatkami prijímačov a vysielačov s parabolickými anténami. Televízny alebo rozhlasový signál je na zemi spracovaný do potrebného formátu a následne je z pozemnej vysielaccej stanice - tzv. uplinku - prostredníctvom mohutnej parabolickej antény vyslaný na družicu. Signál je družicou prijatý, pretransformovaný na inú frekvenciu a vysielačom - transpondérom - tejto družice vyslaný smerom k zemi. Tvar, smerovanie a ďalšie parametre vysielacej antény určujú, aké územie bude satelitným signálom pokryté. Jednému transpondéru je priradená jedna frekvencia a na tejto sa vysiela niekoľko digitálnych televíznych a rozhlasových staníc súčasne.

 

 

V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

Všetky nami poskytované služby sa riadia Obchodnými podmienkami spoločnosti IT EXPRES s.r.o., ktoré nájdete v tiráži našej stránky.