Družica ASTRA | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

Družica ASTRA

 

ASTRA letí do vesmíru

Družica má uctyhodné rozmery - jej hmotnosť je cca 2300 kg a veľkosť približne 26 metrov - a jej výroba trvá približne 2,5 roka. Nasleduje dôkladné testovanie zariadenia. Kedže po vynesení na obežnú dráhu sa družica nedá žiadnym spôsobom  opraviť, všetky systémy sú niekoľkokrát zálohované, aby aj pri prípadnej poruche niektorej zo účiastok bola zabezpečená prevádzka družice. Preto sú komunikačné družice vybavené väčším počtom vysielačov - transponderov - než je potrebné pre prevádzku. Napríklad družica ASTRA 1G, 1H, 1A a 2C majú na palube 40 transponderov, z ktorých je iba 32 v prevádzke. Zvyšných 8 sú záložné. Po testovaní na zemi nasleduje štart a vynesenie družice do vesmíru. Spoločnosť SES ASTRA - súčasný nyjvýznamnejší celosvetový operátor - využíva pre svoje potreby ako dopravný prostriedok služby dvoch dodávateľov - európske rakety Ariane a ruské rakety Proton. Rakety dovezú družicu na tzv. " prechodovú" dráhu k dráhe stacionárnej. Potom nsleduje séria manévrov pomocou vlastných motorov družice - navedenie na dráhu stacionárnu.

 

ASTRA na obežnej dráhe

Po asi dvoch mesiacoch testovania vo vemíre môže byť spustená ostrá prevádzka družice. Žiadny zo satelitov nemôže byť plne autonómny a z času na čas je potrebný zásah operátorov pre zabezpečenie bezchýbného príjmu na zemi. Pohyb družíc na obežnej dráhe je ovplyvňovaný napríklad Mesiacom, alebo Slnkom. Ak by sme nechali tieto telesá pôsobiť na družicu bez akéhokoľvek zásahu zo strany obsluhy, dráha družice by sa postupne vychýlila a príjem signálu by už na zemi pomocou pevne namontovanej paraboly nebol možný. Operátori v riadiacom centre preto akúkoľvek výchylku korigujú korekčnými motormi. Postupujú pritom veľmi obozretné - veď zostatok paliva je hlavným parametrom ovplývňujúci životnosť družice. Po skončení aktívnej životnosti, ktorá je približne 15 rokov sú zostatky pohonných látok využité k odoslaniu družice na vyššiu obežnú dráhu, na tzv. "cintorín" satelitov.

 

ASTRA v Európe

Prvá družica spoločnosti SES ASTRA bola vynesená na obežnú dráhu v decembri 1988 pomocou rakety Ariene - 4. Rakety Proton boli na vynesenie družice ASTRA prvýkrát použité v novembri 2002. Posledný let sa uskutočnil v roku 2008 vynesením satelitu pod označením ASTRA 1M. Flotila satelitov ASTRA pozostáva v súčasnosti z 13 družíc, ktoré prenášajú viac ako 2500 televíznych a rozhlasových staníc. Individuálny satelitný príjem je využívaný 63,8 miliónmi európskych domácnosti z toho ASTRA pokrýva 75% ( 47 mil. domácnosti). Najrýchlejšie rozvíjajúcou sa pozíciou v celom segmente ASTRA je pozícia ASTRA 23,5° východne, ktorá je určená pre strednú a východnú Európu. Počet dostupných transpondérov na tejto pozícii je v súčasnosti 56. Koncom roku 2009 bola pozícia ASTRA 23,5° východne posilnená o najmodernejší satelit ASTRA 3B. Obsahuje 52 transpondérov a je navrhnutý na distribúciu televízneho a rozhlasového signálu a obojsmerný prenos širokopásmových dátových služieb naprieč celou Európou. Najväčší československý satelitný operátor SKylink využíva vysielanie z družíc ASTRA umiestnených na pozícií 23,5° východne. Zákazníci Skylink, ktorí sú vybavení pre príjem z dvoch pozícii súčasne ( tzv. Duo LNB), môžu prijímať aj stovky programov zo susednej pozície 19,2° východne.

 

 

 

V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

Všetky nami poskytované služby sa riadia Obchodnými podmienkami spoločnosti IT EXPRES s.r.o., ktoré nájdete v tiráži našej stránky.