TeamViever | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

TeamViever

 

Postup pre vzdialené pripojenie pracovnej plochy Vášho počítača pomocou softvéru TeamViewer pre rýchlejšie vyriešenie Vášho problému s počítačom.

 

 1. Kliknite si na link TeamViewer.

 

 2. Kliknite na ULOŽIŤ pre uloženie programu na pracovnú plochu Vášho

     počítača.

 

 3. Kliknite na SPUSTIŤ.

 

 4. Na obrazovke počítača sa zobrazí okno zobrazí okno so žiadosťou na

     odblokovanie brány firewall, kliknite ODBLOKOVAŤ.

 

 5. Otvorí sa Vám okno programu ShowMyPC.

 

 6. Na pravej strane máte rolovaciu ponuku, kde si nastavte jazyk na Slovak.

 

 7. Kliknite na ikonu Ukáž môj PC.

 

 8. Počítač vygeneruje jedinečný prístupový kód k Vášmu počítaču.

 

 9. Kód nadiktujte nášmu technikovi.

 

10. Technik sa pripojí k Vášmu počítaču.

 

11. Následne technik urobí potrebné úkony na Vašom počítači na odstránenie

     problémov s Vašim PC. Všetko, čo technik robí sledujete na obrazovke Vášho

     počítača.

 

12. Po ukončení práce technika a uzavretí okna programu ShowMyPC sa spojenie

      preruší a už nie je možné spojenie s Vašim počítačom.

 

Následné opätovné spojenie s Vaším počítačom je možné len opakovaním tohto postupu od bodu 6.