ShowMyPc | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

ShowMyPc

 

Postup pre vzdialené pripojenie pracovnej plochy Vášho počítača pomocou softvéru ShowMyPc pre rýchlejšie vyriešenie Vášho problému s počítačom.

 

 1. Kliknite si na link SHOWMYPC.

 

 2. Kliknite na ULOŽIŤ pre uloženie programu na pracovnú plochu Vášho

     počítača.

 

 3. Kliknite na SPUSTIŤ.

 

 4. Pokiaľ sa Vám na obrazovnke počítača zobrazí okno so žiadosťou na

     odblokovanie brány firewall, kliknite ODBLOKOVAŤ.

 

 5. Otvorí sa Vám okno programu ShowMyPC.

 

 6. Na pravej strane máte rolovaciu ponuku, kde si nastavte jazyk na Slovak.

 

 7. Kliknite na ikonu Ukáž môj PC.

 

 8. Počítač vygeneruje jedinečný prístupový kód k Vášmu počítaču.

 

 9. Kód nadiktujte nášmu technikovi.

 

10. Technik sa pripojí k Vášmu počítaču.

 

11. Následne technik urobí potrebné úkony na Vašom počítači na odstránenie

     problémov s Vašim PC. Všetko, čo technik robí sledujete na obrazovke Vášho

     počítača.

 

12. Po ukončení práce technika a uzatvorení okna programu ShowMyPC sa

     spojenie preruší a už nie je možné spojenie s Vašim počítačom.

 

Následné opätovné spojenie s Vaším počítačom je možné len opakovaním tohto postupu od bodu 6.