Služby pre firmy | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

Služby pre firmy

 

servis PC alebo notebooku

 - pomôžeme vám urobiť jednoduché nastavenia podľa Vášho želania,

- nainštalujeme Vám potrebné zariadenia (napr. tlačiareň, skener, webkamera,
  fotoaparát, multifunkčné zariadenie atď.),
- zistíme a následne odstraníme príčiny nefunkčnosti, alebo pomalého
  výkonu Vášho PC alebo notebooku,

- nájdeme príčinu poruchy počítača, notebooku alebo pomalého Internetu,

- odstraníme problémy operačného systému,
- odstraníme nepotrebné softvéry,

- odstránime nepotrebné programy, ktoré ho spomaľujú a vyčistíme priestor na

  disku,
- zabezpečíme počítač pred vírusmi,

- zalohujeme Vaše dáta z PC alebo notebooku,

- pravidelne aktualizujeme softvér.
 

počítačové a internetové siete

- nainštalujeme, opravíme alebo vyladíme internetové pripojenie,

- zabezbečíme WiFi sieť,

- pripojíme zariadenia do siete ( napr. tlačiareň, multifunkčné zariadenie, skener

  atď.),

- nastavíme sieť tak, aby fungovala bezpečne a bez problémov,

- riešime záručné a pozáručné problémy sieťových komponentov,

- nainštalujeme rozvody, zalištujeme káble, vykonávame montáž dátových

  rozvádzačov a zásuviek,

- nainštalujeme aktívne prvky počítačovej siete (switch, router, firewall...),

- zabezpečíme prepojenie LAN sietí.

 

inštalácia a správa serverov

- dodávame počítačove komponenty pre server a pracovné stanice,

- inštalujeme, správujeme a optimalizujeme operačný systém na serveri aj na

  pracovných staniciach,

- poskytujeme vzdialenú správu a monitorujeme Váš server,

- návrhujeme novú a správujeme existujúcu firemnu počítačovu sieť (drôtovu aj

  bezdrôtovu),

- nastavíme pripojenie firemnej počítačovej siete do internetu,

- nastavíme zdieľanie systémových zariadení v rámci siete (zdieľanie súborov,

  tlačiarni, skenerov …),

- zálohujeme citlivé údaje servera a pracovných staníc prostredníctvom

  internetu,

- návrhneme, nainštalujeme a nakonfigurujeme VPN siete.

zmluvný servis

- zmluvný servis je výhodný pre všetký firmy s cieľom preventívne predchádzať

  možným problémom a efektívne zabezpečiť plynulý chod,

- uzatvorením zmluvného vzťahu získavate výhody voči bežným zákazníkom.

- servisné služby sú poskytované v rozsahu stanovenom v zmluve a klientovi

  vystavíme faktúru mesačne resp. dohodou.

          

servis výpočtovej a kancelárskej techniky

- vykonávame pravidelnú údržbu výpočtovej techniky v dohodnutom rozsahu a

  cykloch (mesiac, štvrťrok, apod.),

- zabezpečujeme záručný i pozáručný servis na všetky nami dodávané

  zariadenia,

- v prípade mimozáručného servisu vykonávame opravy po dohode so

  zákazníkom,

- odborné čistíme a testujeme výpočtovú a kancelársku techniku,

- čistenie extrémne znečistených počítačových zostáv.

 

 

Služby pre firmy je možné vykonávať u Vás v kancelárii alebo v našom

servisnom centre.

 

V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

 

     Navrhneme Vám možnosti riešenia problému a doporučíme niektorú z nami

ponúkaných služieb. Zároveň s Vami dohodneme časový termín návštevy a

predpokladaný finančný rozpočet.

 

Všetky nami poskytované služby sa riadia Obchodnými podmienkami spoločnosti IT EXPRES s.r.o., ktoré nájdete v tiráži našej stránky.