Vybavenie potrebné pre satelitný príjem | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy
» Satelitná technika » Služby - satelitná technika » Vybavenie potrebné pre satelitný príjem

Vybavenie potrebné pre satelitný príjem

    Potrebné vybavenie závisí od konkrétnych požiadaviek na stelitný príjem ( aké programy - ktoré družice chcete prijímať, počet TV na ktorých chcete satelitný  príjem  realizovať atď.). Základné vybavenie sa vždy skladá aspoň zo štyroch súčastí:

 

- parabola - používa sa ako odrazová plocha pre prijímaný signál, ktorý odráža a sústredí ho do ohniska parboly, kde sa nachádza konvertor. Parabola má menší sklon (eleváciu) a tým pádom sa na nej menej drží sneh (ktorý spôsobuje zhoršenie alebo výpadok príjmu). Existujú paraboly rôznych veľkosti, konkrétna veľkosť použitej paraboly závisí od podmienok príjmu, zjednodušene možno povedať, že čím väčšia parabola, tým väčšia je intenzita prijímaného signálu. Pre kvalitný príjem z družice Astra 23,5 východne postačuje parabola od priemeru 60 cm, väčšinou sa však používa parabola s veľkosťou aspoň 80 cm kvôli ostatonej rezerve signálu aj pri zhoršených poveternostných podmienkach ( dážď, sneh, atď.).

 

- konvertor (LNB) - konvertor je pomocou držiaka pripevnený v ohnisku paraboly a spracúva signál odrazený od jej odrazovej plochy, aby  bol možný  jeho prenos do satelitného prijímača. Na príjem z jednej družice sa používa jeden konvertor. Konvertory sa vyrábajú vo variantách  s jedným, dvoma, štyrmi alebo ôsmymi výstupmi. Pre potrebu viacerých výstupov sa používajú quatro konvertory v kombinácii s multiprepínačmi. Ak chcete sledovať satelitné programy na viacerých TV prijímačoch, musíte použiť ku každému TV jeden satelitný prijímač, pričom každý z prijímačov potrebuje svoj nezávislý výstup z konvertora. Podľa požiadaviek na počet prijímačov sa zvolí potrebný druh konvertora.


- satelitný prijímač - možno ich rozdeliť do dvoch základných skupín - 1. prijímače s podporou programov len v štandardnom rozlíšení (SD), ktoré sú v súčasnosti v ponukách výrobcov postupne nahradzované 2. skupinou a to prijímačmi s podporou programov vo vysokom rozlíšení (HD) - tieto prijímače podporujú programy v štandardnom aj vo vysokom rozlíšení. Moderné prijímače majú okrem satelitného príjmu často aj mnoho  iných funkcií, napr. nahrávanie sledovaných programov na pevný disk alebo USB kľúč, multimediálne funkcie - prehrávajú mp3 a video súborov, prehliadanie fotografií atď.

 

- kabeláž - kanvertor umiestnený na prabole sa prepája so satelitným prijímačom pomocouz koaxiálneho kábla. NIe všetky majú vhodné vlastnosti a parametre pre prenos signálu satelitného vysielania. Pri montáži je potrebné zvoliť kabeláž, ktorá vyhovuje súčasným požiadavkám na digitálny satelitný príjem vrátane programov vo vysokom rozlíšení HD.

 

V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

Všetky nami poskytované služby sa riadia Obchodnými podmienkami spoločnosti IT EXPRES s.r.o., ktoré nájdete v tiráži našej stránky.