Digi Slovakia | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

Digi Slovakia

 

Názov služby: DIGI TV

Prevádzkovateľ služby: Digi Slovakia, s.r.o.

Web prevádzkovateľa: digitv

 

Počet SD vysielaných programov/kanálov: 72

Počet HD vysielaných programov/kanálov: 0