Zmluvný servis | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

Zmluvný servis

 

- zmluvný servis je výhodný pre všetký firmy s cieľom preventívne predchádzať

  možným problémom a efektívne zabezpečiť plynulý chod,

- uzatvorením zmluvného vzťahu získavate výhody voči bežným zákazníkom.

- servisné služby sú poskytované v rozsahu stanovenom v zmluve a klientovi

  vystavíme faktúru mesačne resp. dohodou.

Ponúkame:

- cenové zvýhodnenie,

- starostlivosť o výpočtovú techniku,

- nastavenie operačných systémov a aplikačných programov,

- návrhy riešení a dodávky PC, notebookov a ostatných zariadení,

- legalizácia užívateľských a antivírových programov,

- pripojenie k internetu prostredníctvom siete a bezdrôtové pripojenie,

- inštalácia a nastavenie tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení atď.,

- správa sieťoých pripojení,

- údržba kancelárskej techniky,

- dodávka spotrebného materiálu,

- zapožičanie zariadenia v prípade nutnosti opravy zariadenia v servisnom

  stredisku.

Služby vykonávané u zákazníka:

správa siete, inštalácie, antivírové služby, zálohovanie dát, profylaktika, poradenstvo, internetová komunikácia, opravy a upgrade.

Služby vykonávané v servisných strediskách:

opravy tlačiarní, notebookov, záchrana dát z diskov, iné časovo náročné opravy.

 

 

Služby v rámci zmluvného servisu pre firmy je možné vykonávať u Vás v kancelárii, cez vzdialený prístup alebo v našom servisnom centre.

 

V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

Všetky nami poskytované služby sa riadia Obchodnými podmienkami spoločnosti IT EXPRES s.r.o., ktoré nájdete v tiráži našej stránky.