Služby pre domácnosť | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy

Služby pre domácnosť

servis PC alebo notebooku

- pomôžeme vám urobiť jednoduché nastavenia podľa Vášho želania,
- nainštalujeme Vám potrebné zariadenia (napr. tlačiareň, skener, webkamera,
  fotoaparát, multifunkčné zariadenie atď.),
- zistíme a následne odstraníme príčiny nefunkčnosti, alebo pomalého
  výkonu Vášho PC alebo notebooku,

- nájdeme príčinu poruchy počítača, notebooku alebo pomalého Internetu,

- odstraníme problémy operačného systému,
- odstraníme nepotrebné softvéry,

- odstránime nepotrebné programy, ktoré ho spomaľujú a vyčistíme priestor na

  disku,
- zabezpečíme počítač pred vírusmi,

- zalohujeme Vaše dáta z PC alebo notebooku,

- pravidelne aktualizujeme softvér.

 

počítačové a internetové siete

- nainštalujeme, opravíme alebo vyladíme internetové pripojenie,

- zabezbečíme domácu WiFi sieť pred vírusmi, alebo napojením susedov,

- pripojíme zariadenia do siete ( napr. tlačiareň, multifunkčné zariadenie, skener

  atď. ),

- nastavíme sieť tak, aby fungovala bezpečne a bez problémov,

- riešime záručné a pozáručné problémy sieťových komponentov,

- správujeme bezdrôtovu sieť WiFi,

- nainštalujeme rozvody, zalištujeme káble, vykonávame montáž dátových

  rozvádzačov a zásuviek,

- nainštalujeme aktívne prvky počítačovej siete (switch, router, firewall...),

- zabezpečíme prepojenie LAN sietí.

 

údržba PC, notebookov a inej výpočtovej a kancelárskej techniky

- vykonávame pravidelnú údržbu výpočtovej techniky v dohodnutom rozsahu a

  cykloch (mesiac, štvrťrok, apod.),

- zabezpečujeme záručný i pozáručný servis na všetky nami dodávané 

  zariadenia,

- v prípade mimozáručného servisu vykonávame opravy po dohode so

  zákazníkom,

- odborne čistíme a testujeme výpočtovú a kancelársku techniku.

 

satelitná technika

- realizujeme návrhy, dodávku, montáž, pripojenie a servis satelitnej techniky a

  digitálnej televízie,

- montáže prevádzame aj cez víkendy po dohode so zákazníkom,

- nastavíme Vám parabolu,

- nastavíme Vaše nové LCD a Plazma TV ( prepojíme s DVD, VHS, satelitom,

  domácim kinom),

- dodáme Vám komponenty pre satelitnú techniku.V prípade potreby nás kontaktujte:

-  telefonicky: 0917 774 606 

-  mailom: info@pcserviskosice.sk

vyplnením kontaktného formulára tu.

 

Ďalšie informácie o našich službách nájdete na www.itexpres.sk.

 

     Navrhneme Vám možnosti riešenia problému a doporučíme niektorú z nami ponúkaných služieb. Zároveň s Vami dohodneme časový termín návštevy a predpokladaný finančný rozpočet.