Fakturačné údaje | pcserviskosice.sk
kontaktujte nás telefonicky 0917 774 606
alebo cez web naplánovaním návštevy
» Kontakt » Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

 

IT EXPRES s.r.o.

Učňovská 6

040 15 Košice-Šaca

Slovenská republika, EU

 

IČO: 46471073

DIČ: 2023387575

IČ DPH: SK2023387575

 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28851/V

 

Bankové spojenie

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 

číslo účtu: 2100393576

kód banky: 8330

IBAN: SK3283300000002100393576